[[WP_TITLE]]
האתר עובר תחזוקה כרגע וספר המכירות "פשוט ומלוכלך" אינו במלאי. האתר יחזור למתכונתו המלאה בצורה קצת אחרת בהמשך. לפרטים נוספים על קורס ה-NLP ניתן להיכנס לאתר הבא: https://www.operatioNLP.com.